ارائه‌ها


File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
در صورت عدم دریافت جریان پخش نرم‌افزارهای free gate یا psiphon را اجرا کنید. کیفیت پخش را می‌توانید با سرعت اینترنت خود هماهنگ کنید.  3 Nov 2015, 08:16 سحر رسانه Sahar Media
ċ

View
در صورت عدم دریافت جریان پخش نرم‌افزارهای free gate یا psiphon را اجرا کنید. کیفیت پخش را می‌توانید با سرعت اینترنت خود هماهنگ کنید.  3 Nov 2015, 08:15 سحر رسانه Sahar Media
ċ

View
ویژه‌ی مدیران، کارشناسان و آموزگاران  7 Feb 2016, 07:41 سحر رسانه Sahar Media