تازه‌ها‎ > ‎

کارگاه آموزشی "مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر" برای پرسنل کلینیک ساج

posted 11 May 2015, 05:48 by سحر رسانه Sahar Media   [ updated 11 May 2015, 06:07 ]
کارگاه آموزشی "مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر" در دو نوبت ۳ ساعته در روزهای چهارم و هجدهم اردیبهشت ماه ۹۴ در در کلینیک ساج برگزار شد.
https://sites.google.com/site/bahmanhoorizad/news/nlpworkshopforpersonnelofsaajclinic/3799096aca786f90460d364ec55c761b47ad7007dc76802901cfb0c933027a0c.1.jpg
 https://sites.google.com/site/bahmanhoorizad/news/nlpworkshopforpersonnelofsaajclinic/ca001a317e25cefc0b98e4063c6e78562abd8057301d3c803d403933319540d3.jpg?attredirects=0 
https://sites.google.com/site/bahmanhoorizad/news/nlpworkshopforpersonnelofsaajclinic/7fcb9849737760643b623d701834994e6e9418baab5c066f556fe850060f6c6b.jpg
 https://sites.google.com/site/bahmanhoorizad/news/nlpworkshopforpersonnelofsaajclinic/758d11a7e5a496cd1f0df6d8ef04d38da0613c335da7ba1a77858b01d0cdcc0e.jpg
Comments